Samtalsgrupper

Här kan du läsa om några av de samtalsgrupper som vi har tillsammans med kommuner, föreningar och i egen regi. 

Kommun

Är du anhörig till någon med demenssjukdom, psykisk ohälsa, Parkinsons sjukdom eller annan långvarig sjukdom? I samarbete med bland annat Örebro kommun organiserar vi samtalsgrupper för anhöriga. 

BOENDE I ÖREBRO KOMMUN?
Kontakta Anhörigcentrum Örebro kommun

BOENDE I ANNAN KOMMUN?
Kontakta Maria Östby, verksamhetsutvecklare SV Örebro län. 

Föreningar

Samtalsgrupper och aktiviteter arrangeras också med våra samverkande föreningar. Vi samarbetar med bland andra Föreningen för psykiatriskt samarbete (FPS), Parkinsonföreningen Örebro län, Attention och Alzheimer Örebro län.

Egen regi

Utöver de samtalsgrupper som sker i samverkan med kommuner och föreningar planerar vi för nya samtalsgrupper i egen regi under 2021. 

LÄS MER