Egen regi

Vi planerar för nya samtalsgrupper och målgrupper under 2021. Nedan kan du läsa om två planerade grupper, som inledningsvis kommer att erbjudas digitalt. 

HÖR GÄRNA AV DIG OM DU VILL STARTA EN SAMTALSGRUPP KRING ANHÖRIGSKAP! 

Vän eller granne

De traditionella anhöriggrupperna vänder sig ofta till de som är direkt anhöriga genom familj, släkt eller partnerskap. Men en anhörig kan även vara exempelvis en vän eller granne.

Vi vill organisera grupper för dig som är en vän eller granne till någon som behöver din hjälp. Gruppen träffas inledningsvis via digitala kanaler.  

Sena effekter

En rad sjukdomar och diagnoser kan ge sena effekter och påverkar livet för den drabbade långt efter ett medicinskt tillfrisknande. Som anhörig upplever du ofta effekterna nära, både de psykiska och fysiska.

Vi vill organisera grupper för dig som är anhörig till en närstående som drabbats av sena effekter efter cancerbehandling eller Covid-19. Gruppen träffas inledningsvis via digitala kanaler. 

Vill du veta mer?

Maria Östby
maria.ostby@sv.se 
072-220 72 39