Samtalsgrupper

Vi erbjuder samtalsgrupper för anhöriga tillsammans med kommuner och föreningar. Vi arrangerar även samtalsgrupper i egen regi. Grupperna syftar till att skapa medvetenhet om vad det innebär att vara anhörig, och att tillsammans med andra få utrymme att lyfta sina vardagsproblem, bekymmer och glädjeämnen.

Du som är anhörig

I SAMARBETE MED HALLSBERGS KOMMUN
Som anhörig är det värdefullt att få ökad kunskap både om den närståendes och sin personliga situation. Välkommen att träffa andra som befinner sig i liknande situation för att dela erfarenheter och tankar, ställa frågor och få råd och stöd.  

START
29 september, anmäl dig senast 21 september

ANMÄLAN OCH INFORMATION
Anne Marie Larsson
Anhörigkonsulent, Hallsbergs kommun  
0852-68 60 98

LÄS MER

Anhörig – och mitt i arbetslivet

På nästan alla arbetsplatser finns det en eller flera som är anhöriga och som på olika sätt stöttar, vårdar eller hjälper en närstående. Många anhöriga tvingas minska sin arbetstid eller helt sluta att arbeta, det ger konsekvenser både för ekonomin och hälsan. 

God vård och stöd till den närstående och god information och kommunikation är av största vikt för att kunna kombinera livet som anhörig och yrkesverksam. 

SATSNING HÖSTTERMINEN 2021
Vi vill organisera grupper för dig som är anhörig och mitt i arbetslivet. Vi pratar om strategier för dig som anhörig och hur kommunikationen kan se ut med arbetsgivaren. 

HUR?
Gruppen träffas inledningsvis via digitala kanaler. 

Vän eller granne

De traditionella anhöriggrupperna vänder sig ofta till de som är direkt anhöriga genom familj, släkt eller partnerskap. Men en anhörig kan även vara exempelvis en vän eller granne.

SATSNING HÖSTTERMINEN 2021
Vi vill organisera grupper för dig som är en vän eller granne till någon som behöver din hjälp.

HUR?
Gruppen träffas inledningsvis via digitala kanaler.  

Samtalsgrupp – Återhämtningsguiden

I SAMARBETE MED FPS
"Återhämtningsguiden" är ett material framtaget av Jessica Andersson och Conny Allaskog, NSPH SKåne. Materialet har utvecklats med ståd från Allmänna arvsfonden och består av praktiska tips och råd utifrån berättelser från personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, deras anhöriga, prefessionella och forskare inom området. 

START ONSDAG 8 SEPTEMBER
TID: 17.00–19.30
ANTAL TRÄFFAR: 5
PLATS: Brukarhuset i Mellringe, Örebro
PRIS: 200 kr, inklusive fika (100 kr. för FPSmedlemar)

ANMÄLAN OCH INFORMATION
Birgitta Gunnarsson
Anhörigkonsulent, FPS 
anhorigkonsult@psykiatrisktsamarbete.se 
070-320 48 14  

Begränsat antal platser, vi följer Folkhälsomyndighetens råd och restriktioner för att minska smittspridning.

Stöd- och kamratgrupp, torsdagsgruppen

I SAMARBETE MED FPS
Är du bosatt i Örebro län och är förälder, syskon, vuxet barn eller kanske nära vän till en person som lever med psykisk ohälsa och som är beroende av din omsorg? Då är du välkommen till gruppen för att träffa andra i liknande situation.

Alla i gruppen avger ett tystnadslöfte och vi stöttar varandra genom att utbyta erfarenheter, lyssna till varandra och ventilerar svårigheter. Vi delar med oss av tips och erfarenheter för att tillsammans se möjligheter.  

START TORSDAG 9 SEPTEMBER
TID: 17.00–19.30
ANTAL TRÄFFAR: 6
PLATS: Brukarhuset i Mellringe, Örebro
PRIS: 200 kr, inklusive fika (100 kr. för FPSmedlemar)

ANMÄLAN OCH INFORMATION
Birgitta Gunnarsson
Anhörigkonsulent, FPS 
anhorigkonsult@psykiatrisktsamarbete.se 
070-320 48 14  

Begränsat antal platser, vi följer Folkhälsomyndighetens råd och restriktioner för att minska smittspridning.

GRUPPER I SAMVERKAN

Kommun

Är du anhörig till någon med demenssjukdom, psykisk ohälsa, Parkinsons sjukdom eller annan långvarig sjukdom? I samarbete med bland annat Örebro kommun organiserar vi samtalsgrupper för anhöriga. 

BOENDE I ÖREBRO KOMMUN?
Kontakta Anhörigcentrum Örebro kommun.
Anhörigstöds aktivitetsprogram våren 2021 (pdf)

BOENDE I ANNAN KOMMUN?
Kontakta Maria Östby, verksamhetsutvecklare SV Örebro län. 

Föreningar

Samtalsgrupper och aktiviteter arrangeras också med våra samverkande föreningar. Vi samarbetar med bland andra Föreningen för psykiatriskt samarbete (FPS), Parkinsonföreningen Örebro län, Attention och Alzheimer Örebro län.