Lättläst version saknas

Samtalsgrupper

Vi erbjuder samtalsgrupper för anhöriga tillsammans med kommuner och föreningar. Vi arrangerar även samtalsgrupper i egen regi. Grupperna syftar till att skapa medvetenhet om vad det innebär att vara anhörig, och att tillsammans med andra få utrymme att lyfta sina vardagsproblem, bekymmer och glädjeämnen.

Anhöriggrupp demenssjukdom

KUMLA
En anhöriggrupp för dig som har en partner, god vän eller granne med demenssjukdom. Gruppen anordnas av lokalföreningen Alzheimer Örebro län, Kumla kommun och SV Örebro län. 


 

LÄS MER

Du som är anhörig

I VÄNTAN PÅ BOENDE
Är du anhörig och väntar på boendeplats för din närstående som har en demenssjukdom? Väntan kan påverka vardagen även för dig som anhörig.

Att mötas i samförstånd
Välkommen till en samtalsträff där du får möjlighet att dela dina tankar och känslor med andra som är i liknande situation.

DAG OCH TID
Information kommer.

PLATS
Anhörigcentrum
Tulegatan 6, ÖREBRO

ANMÄLAN OCH INFORMATION
Maria Östby
Verksamhetsutvecklare, SV Örebro län
maria.ostby@sv.se 
072-220 72 39

Samtalsgrupp – Återhämtningsguiden

I SAMARBETE MED FPS
"Återhämtningsguiden" är ett material framtaget av Jessica Andersson och Conny Allaskog, NSPH SKåne. Materialet har utvecklats med ståd från Allmänna arvsfonden och består av praktiska tips och råd utifrån berättelser från personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, deras anhöriga, prefessionella och forskare inom området. 

MER INFORMATION
Birgitta Gunnarsson
Anhörigkonsulent, FPS 
anhorigkonsult@psykiatrisktsamarbete.se 
070-320 48 14  

Stöd- och kamratgrupp

I SAMARBETE MED FPS
Är du bosatt i Örebro län och är förälder, syskon, vuxet barn eller kanske nära vän till en person som lever med psykisk ohälsa och som är beroende av din omsorg? Då är du välkommen till gruppen för att träffa andra i liknande situation.

Alla i gruppen avger ett tystnadslöfte och vi stöttar varandra genom att utbyta erfarenheter, lyssna till varandra och ventilerar svårigheter. Vi delar med oss av tips och erfarenheter för att tillsammans se möjligheter.  

MER INFORMATION
Birgitta Gunnarsson
Anhörigkonsulent, FPS 
anhorigkonsult@psykiatrisktsamarbete.se 
070-320 48 14  

GRUPPER I SAMVERKAN

Kommun

Är du anhörig till någon med demenssjukdom, psykisk ohälsa, Parkinsons sjukdom eller annan långvarig sjukdom? I samarbete med bland annat Örebro kommun organiserar vi samtalsgrupper för anhöriga. 

BOENDE I ÖREBRO KOMMUN?
Kontakta Anhörigcentrum Örebro kommun.
Anhörigstöds aktivitetsprogram våren 2022 (pdf)

BOENDE I ANNAN KOMMUN?
Kontakta Maria Östby, verksamhetsutvecklare SV Örebro län. 

Föreningar

Samtalsgrupper och aktiviteter arrangeras också med våra samverkande föreningar. Vi samarbetar med bland andra Föreningen för psykiatriskt samarbete (FPS), Parkinsonföreningen Örebro län, Attention och Alzheimer Örebro län.