Nätverk

Mitt barn går inte till skolan

Att vara förälder till barn med problematisk skolfrånvaro kan kännas ensamt och tufft. För att möjliggöra utbyte av erfarenheter och kunskap till föräldrar organiserar vi föreläsningar och samtalsträffar inom området.

Vi har bland annat gästats av föräldrastöd i Örebro kommun, NP Resurs och samverkan och personer från det tidigare projektet #jagmed.

OCD

OCD- Tvångstankar och tvångshandlingar förekommer hos ca 2,5 % av Sveriges befolkning, men det finns ett stort mörkertal. OCD förbundet har funnits sedan 1989 men i Örebro län saknas en lokalförening.

Under 2020 kom initiativ från privatperson om föreläsning och önskan av bilda förening. Arbetet har påbörjats och en föreläsning har genomförts digitalt.