Nya vägar till gemenskap

PSYKIATRIVECKAN I ÖREBRO LÄN 2021
Varmt välkommen till en kväll som syftar till att främja social gemenskap genom föreläsningar och kontaktskapande med representanter från organisationer som verkar för gemenskap och psykisk hälsa. Kvällens aktiviteter är en förlängning av Finsammässan som äger rum under dagen. 

I anslutning till föreläsningarna finns flera utställare på plats.

FRI ENTRÉ
PLATS:
Club 700, Conventum, Drottninggatan 42
TID:
onsdag 17 november kl. 16.20–19.00

Notera att vi även har en föreläsning med Susanne Johansson som äger rum på dagtid, mer information nedan. 

Insatser för aktivitet och gemenskap

CLUB 700, KL. 16.20–19-00

BRUKARINFLYTANDESAMORDNARE, BISAM
Anna Norrefalk, BISAM, berättar om sitt uppdrag som syftar till att främja patientens och anhörigas delaktighet i vården. 

FÖREDRAG
Föreläsningen med Erik Ardeman har utgått. Det är fortsatt intressanta föredrag kring det arbete som pågår, bland annat kring problematisk skolfrånvaro. 

REPRESENTANTER FRÅN KOMMUNEN OCH REGIONEN
Utifrån kvällens tema berättar Malin Odell, arbetskonsulent, om arbetsverksamheten inom socialpsykiatrin. Vi får även information om hur Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård, BUP, kan stötta drabbade och anhöriga i deras vardag. 

VI BJUDER PÅ FIKA!

Samverkande

Region Örebro län,Örebro kommun, Finsam – Finansiell samordning Lekeberg/Örebro, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa NSPH och Föreningen för Psykiatriskt Samarbete FPS.

Mer som händer under dagen

OFRIVILLIG ENSAMHET, SJÄLVFÖRTROENDE OCH KOMMUNIKATION
Susanne Johansson, uppskattad föreläsare och cirkelledare på SV Örebro län, föreläser om ensamhet. Föreläsningen innehåller ärliga beskrivningar kring personliga erfarenheter, varvat med den senaste forskningen inom området. Vi bjuds även in till reflektion om hur vi gemensamt kan skapa sammanhang och glädje. 

17 NOVEMBER, KL. 10–11
Notera att föreläsningen äger rum under förmiddagen den 17 november på Fabriksgatan 8, ÖREBRO. Du måste anmäla dig för att delta. 

I BILD: Susanne Johansson.