NYA VÄGAR TILL GEMENSKAP

PSYKIATRIVECKAN I ÖREBRO LÄN 2021
Varmt välkommen till en kväll som syftar till att främja social gemenskap genom föreläsningar och kontaktskapande med representanter från organisationer som verkar för gemenskap och psykisk hälsa. 

I anslutning till föreläsningarna finns flera utställare på plats.

FRI ENTRÉ
PLATS:
Husaren, Kumla Folkets Hus, Skolvägen 10–12
TID:
tisdag 16 november kl. 16.00–18.30

Mona Noreklint

FRÅN ENSAMHET TILL GEMENSKAP
Mona Noreklint är Hjärnkollsambassadör och med humor och självdistans delar hon med sig av sina erfarenheter av psykisk ohälsa och ensamhet.

Idag känner Mona stor tacksamhet över de människor som finns i hennes liv, och hon kommer att dela med sig av tips för hur vi kan hitta sociala sammanhang. Ibland finns våra nya vänner närmare än vi tror. 

I BILD: Mona Noreklint, fotograf Susanne Boman.

Insatser för aktivitet och gemenskap

SAMORDNINGSFÖRBUNDET SYDNÄRKE
Samordningsförbundet Sydnärke är ett av fyra samordningsförbund i Örebro län. De samordnar resurser från Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå kommun, Region Örebro län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Ylva Viggosson, samordnare, informerar om de insatser som erbjuds i Sydnärke och vilka vägar som finns till sysselsättning. 

SYDNÄRKES FOLKHÄLSOTEAM
Sydnärkes Folkhälsoteam berättar om YAM, Youth Aware of Mental health. En hälsofrämjande och preventiv insats som syftar till att förbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar hos skolelever. 

REPRESENTANTER FRÅN KOMMUNER
Lyssna till representanter från kommuner och Region Örebro län osm berättar hur de arbetar utifrån kvällens tema. Kumla kommun kommer till exempel att informera om det digitala anhörigstödet En bra plats.

VI BJUDER PÅ FIKA!

Samverkande

Region Örebro län, Askersunds, Hallsbergs och Kumla kommun, Samordningsförbundet Sydnärke, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa NSPH och Föreningen för Psykiatriskt Samarbete FPS.