Nya vägar till gemenskap

PSYKIATRIVECKAN I ÖREBRO LÄN 2021
Varmt välkommen till en kväll som syftar till att främja social gemenskap genom föreläsningar och kontaktskapande med representanter från organisationer som verkar för gemenskap och psykisk hälsa. 

I anslutning till föreläsningarna finns flera utställare på plats.

FRI ENTRÉ
PLATS: 
Karlskoga folkhögskola, Rektor Lindholms väg 23
TID:
torsdag 18 november kl. 16.00–18.30

Helena Reje

SÄTT LJUD PÅ DE TYSTA ORDEN
Helena Reje är föreläsare och författare till boken Det hon aldrig sa. I sin föreläsning vill Helena bidra till att vi alla kan hitta och använda vår egna "Första hjälpen låda" till psykiskt välmående i mötet med sig själv och andra. 

I boken Det hon aldrig sa får vi ta del av Helenas livshistoria och hennes jakt på svar om varför hennes mamma utan förvarning avslutade sitt liv. 

Helena har bland annat medverkat i TV och tidningar för att belysa området psykisk ohälsa. 

I BILD: Helena Reje, fotograf Daniel Boquist.

Föreningsliv och nätverk

NÄTVERKET LISA
LISA är ett samarbete mellan Möckelnföreningarna och Region Örebro län. Nätverket syftar till att hjälpa enskilda individer att hitta rätt för att få stöd, råd och aktiviteter lokalt på orten. Representanter från nätverket kommer att finnas på plats för att informera om deras arbete. 

UTSTÄLLARE
I anslutning till föreläsningarna finns det utrymme att prata med representanter från olika organisationer som verkar för gemenskap. 

VI BJUDER PÅ FIKA!

Samverkande

Region Örebro län, Föreningen för Psykiatriskt Samarbete FPS, Finsam Degerfors/Karlskoga, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa NSPH, Möckelnföreningarna, Folkhälsoenheten, Degerfors och Karlskoga kommun.