Verksamhetsmål 2021

VISION 
VI SKAPAR FÖRUTSÄTTNNGAR FÖR GOD FOLKHÄLSA I ALLA ÅLDRAR

 • Social samvaro
  Främja social samvaro och motverka ofrivillig ensamhet genom nya metoder och aktiviteter. 

 • Ökad kunskap
  Bidra till ökad kunskap och egenmakt genom kunskaps-höjande insatser som föreläsningar och samtalsgrupper. 

 • Digitalt innanförskap
  Främja digitalt innanförskap genom olika insatser som ökar individens trygghet och tillträde till den digitala sfären. 

 • Samverkan
  Utveckla samverkan med nya parter för att nå fler individer i länet kring hälsofrämjande aktiviteter.