Partnerskap för sociala innovationer

Är det din idé som kommer att förändra framtiden?

Har du idéer om hur olika samhällsutmaningar kan hanteras på ett bättre sätt? Har du förslag till nya lösningar som inte har funnits tidigare? Studieförbundet Vuxenskolan deltar i ett regionalt samarbete som heter Partnerskapet för sociala innovationer.

Vad är en social innovation?
En social innovation är en ny lösning på ett socialt eller samhälleligt problem. En social innovation ger samhällsnyttiga lösningar som är bra för individer och för samhälle.

Du kan läsa mer på hemsidan www.so-in.se eller skicka en fråga till info@so-in.se.


Flera stora aktörer ingår i partnerskapet
I partnerskapet ingår ett flertal kommuner i länet tillsammans med Länsstyrelsen Örebro, Region Örebro län och Örebro universitet. I partnerskapet ingår också bl.a. Arbetarnas Bildningsförbund, Coompanion, Stiftelsen Activa, Stiftelsen Cesam, Örebro läns bildningsförbund och Örebro läns Idrottsförbund.

Hur kan min förening få hjälp av partnerskapet?
Som samverkande förening hos Studieförbundet Vuxenskolan kan du få hjälp med att komma i kontakt med rätt aktör för rådgivning och stöd vad gäller utvecklingen av just er projektidé. Hör av dig till någon av Partnerskapets kontaktpersoner:

Linda Nors, Studieförbundet Vuxenskolan, 070-27 87 547
linda.nors@sv.se

Anders Bro, Region Örebro län
anders.bro@regionorebrolan.se

Mona Hedfeldt, Region Örebro län
mona.hedfeldt@regionorebrolan.se

Anders Johansson, Coompanion
anders.johansson@coompanion.se

Margareta Johansson, Örebro läns Idrottsförbund
margareta.johansson@orebro.rf.se

Örjan Samuelsson, Stiftelsen Activa
orjan.samuelsson@s-activa.se


Från idé till ansökan - studiecirkel för din förening
Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder också studiecirkeln Från idé till ansökan som stöd för att utveckla er idé till en färdig ansökan. I studiecirkeln arbetar ni i föreningen tillsammans för att ta fram syfte och mål, utarbeta detaljerade aktivitets- och tidsplaner, göra riskanalyser och åtgärdsplaner för ert projekt samt planera för fortlevnad efter projekttiden. Kontakta Linda Nors (se kontaktuppgifter ovan) för att få veta mer om erbjudandet ”Från idé till ansökan”.