Våra utbildningar

Om du och din förening vill utvecklas ytterligare och ta nästa steg passar våra
utbildningar bra. Kanske vill ni bli bättre på att marknadsföra er eller få mer kunskap om hur ni ska hantera ekonomin.

Alla kurser vi erbjuder kan genomföras från 3 timmar upp till en hel dag beroende på föreningens behov. Kurserna kan kombineras och delas upp på flera tillfällen. Kontakta oss för mer information och upplägg som passar just er förening.

Genom SV kan ni få stöd och utbildningar i:

  • föreningskunskap
  • styrelsens roller
  • marknadsföring & kommunikation
  • söka projekt.


Föreningskunskap
Inom föreningskunskap håller SV kurser i bland annat hur det går till att starta en förening, vad krävs och vad är bra att tänka på? Har du redan en förening kan SV hjälpa till att ta föreningen ett steg till, genom förändrings- och utvecklingsarbete. Ibland kan också föreningen behöva hjälp med att skapa delaktighet och engagemang hos medlemmarna. Då finns vi här och kan hjälpa till..

Styrelsens roller
Vad innebär det att sitta i en styrelse? Och vilka olika roller finns det? Behöver din förening hjälp med att klargöra de olika rollerna i en styrelse eller att utbilda en kassör eller sekreterare? Rollerna vi går igenom är ordförande, kassör, sekreterare och valberedning.

Marknadsföring och kommunikation
Vill din förening få hjälp och stöd i arbetet med marknadsföring och kommunikation? Stödet kan handla om allt från att starta upp en Facebooksida för alla medlemmar till att rekrytera fler medlemmar genom att synas i media. SV Örebro län har väl utarbetade spridningskanaler där vi kan hjälpa till att sprida det ni gör. Våra kanaler är nyhetsbrev, Facebook, Twitter och media.

Projektstöd
Vill ni utveckla någon del i er verksamhet, men saknar finansiering? Då kanske projekt kan vara en idé? SV Örebro län erbjuder stöd och studiematerial i arbetet med att skriva projektansökningar. Vi anordnar även rena utbildningar i hur ni går från idé till färdig ansökan.

Läs mer om vilka kurser vi erbjuder inom respektive område i Föreningshjälpen, pdf