Verksamhetsmål 2021

VISION 
VI SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT RIKT FÖRENINGSLIV

 • GEMENSAMMA AKTIVITETER
  Erbjuda folkbildningsaktiviteter tillsammans med samverkande föreningar. 

 • ENGAGERA FLER
  Erbjuda och utveckla metoder och arbetssätt för att nå fler.
   
 • STÖD OCH UTVECKLING
  Stärka föreningslivet genom bildningsinsatser och kompetensutveckling. 

 • DIGITALISERING
  Skapa förutsättningar för att arrangera och delta i digitala aktiviteter.