Verksamhetsmål 2022

VISION
VI SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT RIKT FÖRENINGSLIV SOM ENGAGERAR MÅNGA.

Gemensamma aktiviteter
Tillsammans med samverkande föreningar arrangera folkbildningsaktiviteter för att nå fler.

Engagera fler i föreningslivet
Erbjuda och utveckla metoder och arbetssätt för att nå och engagera fler i föreningslivet.

Stöd och utveckling
Stärka föreningslivet genom bildningsinsatser och kompetensutveckling.

Digitalisering
Skapa förutsättningar för att arrangera och delta i digitala aktiviteter.