Funktionsrätt SV Örebro län

 • Min Säkerhet

  Säkerhetsutbildningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). 

  Läs mer
 • Studiematerial

  Studieförbundet Vuxenskolan har både nationell och lokal erfarenhet av att utveckla studiematerial tillsammans med våra föreningar...

  Läs mer
 • Kontakta oss

  Kontakta oss om du har några frågor eller om du vill bli cirkelledare inom funktionsrätt.

  Läs mer
 • FRITID

  FRITID är en ny ungdomsverksamhet för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning.

  Läs mer
 • Föreningar

  SV Örebro län samverkar med en rad olika intresseföreningar inom funktionsrätt.

  Läs mer
 • Anhörigstöd

  SV Örebro län har ett bra samarbete med det kommunala anhörigstödet i flera kommuner.

  Läs mer
 • Kultur i vården

  Kultur i vården verkar på länets äldreboenden.

  Läs mer
 • Vild Vacker Vuxen

  Vild Vacker Vuxen vänder sig till dig med utvecklingsstörning och/eller autismspektrum.

  Läs mer