Tillbaka

Anhörigstöd

SV Örebro län har ett bra samarbete med det kommunala anhörigstödet i flera kommuner. Det handlar om anhörigcirklar och föreläsningsserier. Här finns även föreningar med anhörigverksamhet. Vi erbjuder kontinuerligt olika fortbildningsdagar för de cirkelledare som arbetar i anhöriggrupper.

Anhörigcentrum Örebro
Tillsammans med Anhörigcentrum Örebro arrangerar vi olika aktiviteter, stöttar med studiematerial i samtalsgrupper och fortbildning för ideella samtalsledare.

SV Örebro län sitter även med i två råd med olika inriktningar och föreningar, detta är en värdefull kunskapsbank för oss. Vid rådsträffarna engagerar sig föreningar och organisationer för att på olika sätt stödja, utveckla och sprida anhörigstödet.