Tillbaka

Föreningar

SV Örebro län samverkar med en rad olika intresseföreningar inom funktionsrätt. Tillsammans arrangerar vi kulturarrangemang och studiecirklar.

Studieförbundet Vuxenskolan arbetar på både nationell och lokal nivå med att utveckla studiematerial utifrån föreningarnas behov.

Vi arbetar för att tillgodose föreningarnas behov av bildning, ledarskaps- och föreningsutveckling. Det gör vi bland annat genom styrelseutbildningar och processdagar. Vi hjälper även till vid projektansökningar och marknadsföring, föreningarnas behov styr.

Bildkälla: Anna Kern/Johnér Bildbyrå