Tillbaka

Kultur i vården

Kultur i vården vänder sig till äldre/demenssjuka då många personer vid äldreboenden känner passivitet och understimulans. Det finns ett stort behov bland de äldre av att stimulera sina sinnen.

Två av SV Örebro läns verksamhetsutvecklare arbetar med kulturarrangemang på boenden i länet genom konceptet Kultur i vården. Med hjälp av de boende lyssna på musik, titta på bilder, lyssna på högläsning eller annat som lockar fram minnen och igenkännande. Musik kan även locka fram till dans och fångar dem som tappat många kroppsliga och mentala funktioner.

Kultur i vården fungerar också som ett fönster ut mot omvärlden, genom våra verksamhetsutvecklare får de boende ta del av vad som händer i samhället och världen då de får ta del av nyheter och traditioner i almanackan. Detta leder till diskussioner som berikar vardagen genom att man får säga sin mening, umgås med andra, bli sedd och känna tillhörighet.

Vi arbetar också tillsammans med flera kommuner och frivilligverksamheter med aktiviteter för äldre. Det innefattar allt från musikuppträdanden och kåserier till studiecirklar i olika ämnen.