Tillbaka

Min Säkerhet

Min Säkerhet genomför säkerhetsutbildningar för personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Vi anser att alla har rätt till ett livslångt lärande. Det spelar ingen roll vilken bakgrund man har. 

Min Säkerhet drivs av SV Jönköping och startade våren 2018. Med hjälp av projektmedel från Allmänna Arvsfonden har de kunnat ta fram ett unikt kursmaterial med tillhörande app, utbilda kursledare och göra det möjligt för cirka 900 personer att ta del av kurserna. Hösten 2020 kommer Min Säkerhet genomföra 106 kurser på 15 SV-avdelningar runt om i Sverige.

  • Kurserna är anpassade för målgruppen och skapar en ökad trygghet och egenmakt.
  • Kurserna tar upp olika typer av risker som man kan råka ut för i vardagen och hur man hanterar dessa. 

SV.SE/MIN-SAKERHET KAN DU LÄSA
MER OM KURSENS INNEHÅLL OCH UPPLÄGG. 

Målet är att deltagarna efter avslutad kurs ska känna en ökad delaktighet i samhället. Deltagarna bidrar till en ökad säkerhet både för sig själva och andra och därmed till ett säkrare samhälle. 

Intresseanmälan

Är du eller någon du känner intressarad av att gå säkerhetsubildningen Min Säkerhet?

  • Du kan anmäla dig själv och en kontaktperson kan anmäla en eller flera deltagare i samma kommun. 

  • Kontaktpersonen uppger då sina kontaktuppgivter och så återkommer vi med mer information. 

    Till följd av skärpta allmänna råd i Örebro län pausar vi all verksamhet som kräver fysiska träffar. Beslutet gäller från och med 3 november och tre veckor framåt. 
    – Du kan ändå skicka in din intresseanmälan så kontaktar vi dig. 

TILL ANMÄLAN