Tillbaka

Vild Vacker Vuxen

För dig med utvecklingsstörning och/eller autismspektrum
Vild Vacker Vuxen är ett samlingsnamn på vår verksamhet som vänder sig till personer med utvecklingsstörning och/eller autismspektrum. Namnet kommer från ett tidigare projekt med målet att skapa estetisk och fritidsbaserad verksamhet för personer inom ovan nämnd målgrupp.

Vi erbjuder kvällskurser och arrangemang samt kurser vid gruppboende i t.ex. musik eller annat som önskas. Med erfarenheter från våra projekt vill vi öka utbudet av aktiviteter och även vara ett komplement till myndigheter och offentliga aktörer.

Projektet Vild Vacker Vuxen