Hundra år i Sverige

Arvsfonden, logotypeSyftet med projektet är att starta fritidsverksamhet för barn och ungdomar kring temat Hundra år i Sverige och bidra till ett inkluderande fritidsliv på lika villkor.


Fritidsaktiviteterna utgår från ett historiskt perspektiv och genom en upplevelsebaserad pedagogik kan alla delta oavsett språkfärdigheter. Deltagarna får till exempel laga mat över öppen eld, spela teater och skapa med händerna.

Individnivå: Genom projektet utvecklas en metod som ger asylsökande och nyanlända barn och unga tillgång till fritidsverksamhet kombinerat med inlärning av ett nytt språk och kunskap om det svenska samhället.

Samhällsnivå: Genom dialog och samordning av olika aktörer som erbjuder fritidsverksamhet för unga i ett flertal av länets kommuner verkar projektet för en inkluderande fritidsverksamhet.

I projektet vill vi:

  • främja ungas delaktighet i fritidsverksamhet oavsett språkfärdigheter
  • föra dialog och samordna aktörer som erbjuder fritidsverksamhet i minst fyra av länets kommuner
  • bedriva fritidsverksamhet som bygger på projektets metod med minst 200 barn och unga
  • arbeta fram en metodskrift som ska spridas nationellt.


I projektet jobbar

  • två pedagoger, varav en har delad tjänst som projektledare
  • del av tjänst: projektkoordinator och kommunikatör.

Projektet finansieras av Arvsfonden
och pågår från 1 oktober 2017 – 30 september 2019.

Ta del av projektet

Följ oss i våra digitala kanaler