Hundra år i Sverige

Arvsfonden, logotypeSyftet med projektet är att starta fritidsverksamhet för barn och ungdomar kring temat Hundra år i Sverige. Vi vill bidra till ett inkluderande fritidsliv där alla barn och unga deltar på lika villkor.


Fritidsaktiviteterna utgår från barn och ungdomars intressen och vi kommer att använda en upplevelsebaserad pedagogik för att alla ska kunna delta oavsett språkfärdigheter. Aktiviteterna kan till exempel vara dans, teater, matlagning och kreativt skapande.

Individnivå: Genom projektet ges barn och unga möjlighet att möta andra med samma intressen, träffa nya vänner och utvecklas i ett socialt sammanhang.

Samhällsnivå: Genom dialog och samordning av olika aktörer som erbjuder fritidsverksamhet för unga i ett flertal av länets kommuner verkar projektet för en inkluderande fritidsverksamhet.

I projektet vill vi:

  • skapa en mötesplats för svenska, nyanlända och asylsökande barn/ungdomar oavdett språkfärdighet
  • föra dialog och samordna aktörer som erbjuder fritidsverksamhet i minst fyra av länets kommuner
  • bedriva fritidsverksamhet som bygger på projektets metod med minst 200 barn och unga
  • ta fram en metodskrift för nationell spridning.


I projektet jobbar

  • två pedagoger, varav en har delad tjänst som projektledare
  • del av tjänst: projektkoordinator och kommunikatör.

Projektet finansieras av Arvsfonden
och pågår från 1 oktober 2017 – 30 september 2019.

Foto: Dan Burch, mostphotos.com