För dig som är asylsökande

Vi har gratis kurser i svenska och samhällskunskap för dig som är ny i Sverige. Du som vill delta i våra kurser får göra ett språktest för att vi ska kunna erbjuda dig en kursplats anpassad efter dina förutsättningar. 

Läs svenska på din nivå

Det är frivilligt att delta i våra kurser och de bygger på ett gemensamt lärande där du kan påverka innehållet. Innan kursstart får du träffa våra ledare och göra ett språktest, därefter erbjuds du plats till en av våra kurser. Du träna grammatik, läs- och hörförståelse samt konversation. Du får också kunskap om Sverige genom att prata om händelser och teman från vardagen. 

Våra kurser i korthet

  • Frivilligt deltagande
  • Påverka innehållet
  • Undervisning på din nivå
  • Grammatik, läs- och hörförståelse samt konversation
  • Svenska i kombination med samhällskunskap

Flerspråkiga ledare

Våra ledare är flerspråkiga och de använder olika pedagogiska verktyg för att alla ska få så bra förutsättningar som möjligt att lära sig språket. Alla ledare har egen erfarenhet av att lära sig svenska som andraspråk. 

Svenska på tre nivåer

När du har gjort språktestet kommer du att erbjudas en plats till en av våra kurser baserat på ditt resultat. Anledningen är att du ska få läsa svenska på en nivå som passar dig.

Läs gärna mer om de olika nivåerna och kursinnehållet på respektive nivå.  

LÄS MER