Lättläst version saknas

Föräldragrupp för asylsökande och nyanlända föräldrar

FÖRÄLDRARSKAP I SVERIGE
Att vara förälder i ett annat land än det man har vuxit upp i kan leda till frågor om samhället och familjelivet. Vi har föräldragrupper för asylsökande och nyanlända föräldrar med barn 0–18 år.  Föräldragrupperna anordnas i samverkan mellan kommuner och studieförbund i Örebro län och Region Örebro län, med stöd från Länsstyrelsen Örebro län

Att vara förälder i Sverige

En föräldragrupp har 10–15 deltagare och träffas 5 gånger. I gruppen pratar man om hur det är att vara en familj i Sverige. Vilka rättigheter och skyldigheter har man som förälder? Hur skiljer det sig från familjelivet i hemlandet?

FEM TRÄFFAR, FEM TEMAN
Träffarna utgår från fem övergripande teman och deltagarnas tankar och frågor formar innehållet i kombination med forskning och FN:s Barnkonvention

FLER KOMMUNER I ÖREBRO LÄN
Just nu kan du anmäla dig till våra föräldragrupper i HALLSBERG, KUMLA, LINDESBERG och ÖREBRO. 

Under vårterminen kommer vi att utöka till fler kommuner i länet, så håll utkik!

DIREKT TILL ANMÄLAN

Teman för träffarna

TRÄFF 1: Familj i nytt land
Första träffen tar avstamp i deltagarnas upplevelser av att komma till ett nytt land. Vad tar familjen med sig? Vad är annorlunda i Sverige?

TRÄFF 2: Skola, pojkar och flickor
Fokus för andra träffen är det svenska skolsystemet (förskola och grundskola). Under träffen pratar vi även om jämställdhet mellan pojkar och flickor. Du som deltar får då möjlighet att reflektera kring den egna uppväxten.

TRÄFF 3: Hälsa och sjukvård
Under tredje träffen pratar vi om hälsa och du får information både om den förebyggande hälsovården och det svenska sjukvårdssystemet. 

TRÄFF 4: Föräldrars rättigheter och skyldigheter
Vilket ansvar har du som förälder? Är det bara föräldrar som har skyldigheter? Vilket stöd kan du få som förälder?

TRÄFF 5: Att vara förälder till en tonåring
Under den sista träffen pratar vi om allt från alkohol och droger till kärlek och gymnasieval. 

GRUPPLEDARNA
Region Örebro län har arrangerat en utbildning för alla som leder gruppträffarna. Våra ledare har sedan tidigare lång erfarenhet av att leda studiecirklar i svenska och samhällskunskap. Målet med deras arbete är att fler människor ska få förutsättningar att bygga ett tryggt liv i Sverige. 

Vad tycker deltagarna?

Mamma 47 år
"Ingen har berättat om Barnkonventionen förut"

Pappa 27 år
"Det är mycket bra, jag behöver mycket för mig och för mina barn"

Mamma 24 år
"Bra att få prata och lära sig nya ord"

Pappa 45 år
"Intressanta ämnen"

Mamma 47 år
"Bra att få ställa frågor"

Pappa 27 år
"Fint att få exempel"

Föräldraskap i Sverige

Föräldraträffarna ingår i det samhällsorienterade grupprogrammet Föräldraskap i Sverige som har tagits fram av Stockholms stad och Länsstyrelsen i Stockholms län. Föräldraskap i Sverige sprids nationellt i samarbete med BRIS som står för Barns Rätt i Samhället. 

KONTAKT OCH ANMÄLAN

KLICKA HÄR FÖR ATT KOMMA DIREKT TILL ANMÄLAN
Är du nyfiken och vill veta mer? Då är du varmt välkommen att kontakta Shahla Ojagh, SV Örebro län. 

SHAHLA OJAGH
Verksamhetsutvecklare, integration
shahla.ojagh@sv.se 
070-855 61 85

Relaterade artiklar

 • "Tacksamhet för språkutveckling hos elever...

  ÖREBRO: Cirkelledaren Anastasia berättar om den dubbla känslan vid en avslutad studiecirkel. Det kan vara svårt att säga Hej då!

  Läs mer
 • Digitala kurser i svenska, en möjlighet i en...

  Cirkelledaren Mohammed Hassan, cirkelledare, berättar om övergången till digital undervisning. Fördelar, nackdelar och tips!

  Läs mer
 • Kurser i svenska för asylsökande

  Vi har kurser i svenska och samhällskunskap för dig som söker asyl i Sverige. ادامه مطلب  –  اقرأ أكثر

  Läs mer
 • För dig som har svenska som andraspråk

  Vill du bli bättre på svenska och lära dig mer om det svenska samhället? Vi har kurser och studiecirklar i svenska, arbetsmarknadskunskap,...

  Läs mer
 • Kompletterande sfi och matchning

  Vi har samarbetat med sfi i flertalet kommuner och bidragit till en snabbare stegförflyttning, bland annat för analfabeter.

  Läs mer
 • Vår historia

  Vårt arbete inom asyl och integration går tillbaka till flyktingvågen 2015, då bidrog vi till ett nytt regelverk i Sverige!

  Läs mer