Kurser för dig som är utrikesfödd

Vi har kurser och verksamhet för dig som är utrikesfödd och som vill utveckla dina kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället. 

För dig som är nyanländ

Våra kurser i svenska och samhällskunskap är ett bra komplement för dig som läser vid SFI, eller för dig som har avslutat dina SFI-studier. Hos oss kan du bredda din kompetens för vidare studier eller för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. 

LÄS MER

Svenska för dig som är föräldraledig

Våra kurser i svenska för dig som är föräldraledig ger möjlighet att bli bättre på svenska. Vi erbjuder barnpassning för att du ska få möjlighet att delta. 

LÄS MER

Motiverande insatser för arbete

Våra kurser förbereder dig för den svenska arbetsmarknaden. Hos oss kan du lära dig svenska, om det svenska samhället och/eller delta i andra aktiviteter som syftar till att stärka din självkänsla och motivation. 

  • Kurser i svenska och samhällskunskap
  • Om svensk arbetsmarknad
  • Skriva CV

LÄS MER