Mot arbete

Uppsökande och motiverande insatser för utrikesfödda kvinnor som är långt från arbetsmarknaden. 

För dig som är utrikesfödd kvinna. 

- info från allmän info om arrtyp 6
- Shala har grupper igång, kolla med henne
- Kompato (studiematerial)