Skräddarsydda kurser i svenska och samhällskunskap

Vi erbjuder skräddarsydda kurser i svenska och samhällskunskap som rustar deltagaren för fortsatta studier och arbete. Vi har sett att motivationen höjs när man får lära sig ett nytt språk i kombination med andra ämnen, och därför är kombinationen ett vinnande kocept. 

KURSERNA STARTAR BASERAT PÅ EFTERFRÅGAN

Svenskakurs i tre nivåer

NIVÅ 1: Grundläggande kunskap i det svenska språket och om det svenska samhället.
NIVÅ 2: Vardagssvenska med fokus på konversation samt läs- och hörförståelse.
NIVÅ 3: Fördjupning med fokus på konversation kombinerat med samhällskunskap.

Individen får göra ett språktest för att erbjudas en kursplats på rätt nivå. 

LÄS MER

Arbetsmarknadskunskap

Kursen ger fördjupade kunskaper om den svenska arbetsmarknaden i syfte att skapa förutsättnngar för individen att snabbare nå egen försörjning:

  • Arbetsregler, arbetsmiljö och regelverk
  • Sociala och kulturella koder
  • Sociala och privata företag

Yrkessvenska

Vi kan vara en samarbetspart till externa aktörer som har ett behov av att erbjuda kurser i yrkessvenska. Kurserna erbjuds som ett komplement till våra grundläggande kurser i svenska och syftar till att rusta individen för praktik eller anställning. 

IT- och datakunskap

Vi förväntas göra allt fler ärenden via digitala kanaler och plattformar. Kursen ger kunskap kring att hantera olika ärenden via dator eller smartphone: 

  • Digitala plattformar och deras funktioner
  • Kontakt med myndigheter
  • Digitalt CV och personligt brev

Trafikkunskap

Trafikkunskap på olika språk för att underlätta det för individen att ta svenskt körkort. 

Observera att kursen inte är knuten till någon körskola, utan ger individen möjlighet att lära sig trafikkunskap med stöd från flerspråkiga ledare. 

I samarbete med Örebro Rättighetscenter

SV Örebro län samverkar med Örebro Rättighetscenter och deras koncept ”Rättighetscirkeln”. I cirkeln får deltagarna kunskap om normer, mänskliga rättigheter och diskriminering.