Informationsträff: svenska och samhällskunskap för dig på flykt

Studieförbundet Vuxenskolan, i samarbete med Fellingsbro folkhögskola, organiserar studiecirklar i svenska och samhällskunskap för flyktingar från Ukraina.

Kom på vår första informationsträff och skriv upp dig om du är intresserad av att börja plugga med oss! Endast för myndiga personer (från och med 18 år).

NÄR?
9 maj kl. 14.00

ADRESS
Fellingsbro folkhögskola Bergsvägen 2