Verksamhetsmål 2021

VISION 
VI SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INTEGRATION OCH ETABLERING

 • Utbildning för asylsökande
  Ge asylsökande förutsättningar att bli en del av det svenska samhället genom utbildning i svenska och samhällskunskap.

 • Kompletterande aktör till sfi
  Påskynda nyanländas etablering genom att erbjuda kompletterande kurser till sfi. 
   
 • Digitalt innanförskap
  Skapa förutsättningar för fler att delta i våra kurser via digitala plattformar. 

 • Studier och arbete
  Erbjuda insatser som höjer individens kompetens och rustar inför studier och arbete. 

 • Föräldraskap i Sverige
  Stärka individen i sin roll som förälder. 
   

Verksamhetsmål 2021

VISION 
VI SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INTEGRATION OCH ETABLERING

 • Utbildning för asylsökande
  Ge asylsökande förutsättningar att bli en del av det svenska samhället genom utbildning i svenska och samhällskunskap.

 • Kompletterande aktör till sfi
  Påskynda nyanländas etablering genom att erbjuda kompletterande kurser till sfi. 
   
 • Digitalt innanförskap
  Skapa förutsättningar för fler att delta i våra kurser via digitala plattformar. 

 • Studier och arbete
  Erbjuda insatser som höjer individens kompetens och rustar inför studier och arbete. 

 • Föräldraskap i Sverige
  Stärka individen i sin roll som förälder.