Verksamhetsmål 2022

VISION 
VI SKAPAR FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR INTEGRATION OCH ETABLERING.

Utbildning för asylsökande
Ge asylsökande förutsättningar att bli en del av det svenska samhället genom utbildning i svenska och samhällskunskap.

Kompletterande aktör till sfi
Påskynda nyanländas etablering genom att erbjuda kompletterande kurser till sfi.

Studier och arbete
Erbjuda insatser som höjer individens kompetens och rustar inför studier och arbete.

Föräldraskap i Sverige
Stärka individen i sin roll som förälder.

Integration
Arrangera folkbildningsaktiviteter som engagerar och främjar integration.