Ekonomi

En kurs för dig som vill lära sig grunderna i att spara i aktier och fonder.
Du får lära dig om nyckeltal och hur man bygger en aktieportfölj och vilka risker man ska undvika. I slutet på utbildningen tittar/använder vi oss av ett aktieanalysprogram

Mål med utbildningen:
-Komma igång att spara i enskilda aktier och skapa en portfölj
för ett långsiktigt sparande
-Att välja fonder som har en genomsnittligt hög avkastning långsiktigt