Ekonomi

Vill du lära dig grunderna i att spara i aktier och fonder?

Du får lära dig om nyckeltal och hur man bygger en aktieportfölj och vilka risker man ska undvika. I slutet på utbildningen tittar/använder vi oss av ett aktieanalysprogram

Mål med utbildningen:
-Komma igång att spara i enskilda aktier och skapa en portfölj
för ett långsiktigt sparande
-Att välja fonder som har en genomsnittligt hög avkastning långsiktigt

Vi träffas vid fyra tillfällen, med planerad start den 6 mars.
Begränsat antal platser, anmäl dig redan nu för att säkra just din plats!

(Kursen startar när det är minst 10 deltagare anmälda.)