Aktiekunskap Grundkurs

Aktiekunskap Grundkurs

Ekonomi

Aktie- och fondsparande,
Grundutbildning 4ggr , 18.30-21.00 (12h)
Kostnad 995kr
Start vid full grupp (6 personer), sista anmälan 29/09-17

Du som vill lära dig grunderna att spara i aktier och fonder
Du får lära dig om nyckeltal och hur man bygger en aktieportfölj och
vilka risker man ska undvika. I slutet på utbildningen tittar/använder
vi oss av ett aktieanalysprogram

Mål med utbildningen:
-Komma igång att spara i enskilda aktier och skapa en portfölj
för ett långsiktigt sparande
-Att välja fonder som har en genomsnittligt hög avkastning långsiktigt