Media & kommunikation

Kom igång och skriv din egen livshistoria. Livsresan fortsätter så länge man lever!

För vem ska man skriva? Vad minns man säkert och vad tror man att man minns? Vi talar om dispositionen – den röda tråden. Vi talar om kroppsminnen, om barnperspektivet, luktminnen, matminnen , familjen, generationstillhörighet, den sexuella revolutionen och det man INTE talar om.

Din berättelse kan handla om arbetslivet, sorg och glädje, självmedlidande, stolthet, vändpunkter, livssymboler, ritualer… och språket. Betyder dessa ord samma sak som för 30 år sedan?

OBS! Datum för träffarna kan komma att ändras.

(Vi träffas varannan vecka).

Start vid minst 4 deltagare.