Hälsa & välbefinnande

Är du anhörig till en person med depression, utmattningsdepression, dystymi och eller bipolär sjukdom? Du är inte ensam.

I samtalsgrupper för anhöriga upplever vi oss få större insikt och värdefullt stöd genom att ta del av varandras erfarenheter och själv få sätta ord på vår tillvaro. Ledarna är utbildade i Balansmodellen och tystnadslöftet i gruppen ger trygghet och skapar respekt för varandra.

Balansmodellen – för anhöriga sker i samverkan mellan Föreningen Balans Örebro län och Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län

Pris:
Balansmedlem - kostnadsfri
Övriga - 200 kronor