Hälsa & välbefinnande

Är du anhörig till en person med depression, utmattningsdepression, dystymi och eller bipolär sjukdom?

I samtalsgrupper för anhöriga upplever vi oss få större insikt och acceptans genom att ta del av andras erfarenheter, själv få sätta ord på tillvaron och skapa samförstånd med människor som har likartad tillvaro.

ERFARNA LEDARE OCH TYSTNADSLÖFTE
Ledarna är utbildade i Balansmodellen och tystnadslöftet i gruppen ger trygghet och skapar respekt för varandra.
Balansmodellen – för anhörig, sker i samverkan mellan Föreningen Balans Örebro län och Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län.

Anmälan senast 9 september