Hälsa & välbefinnande

För dig med depression, utmattningsdepression, dystymi och eller bipolär sjukdom.

Självhjälpsgruppen är sammansatt av individer som förstår och delar varandras sammanhang. Förståelse för varandra gynnar en otvungen stämning och ger mod att dela tankar och utbyta erfarenheter såväl praktisk som känslomässig.

Att mötas i denna form bidrar ofta till förbättring av den sociala känslan. Många upplever ett förbättrat allmäntillstånd och välbefinnande vilket verkar förebyggande på en negativ sjukdomsutveckling.ERFARNA LEDARE OCH TYSTNADSLÖFTE
Ledarna har egen erfarenhet och är utbildade i Balansmodellen. Tystnadslöftet i gruppen ger trygghet och skapar respekt för varandra. Självhjälpsgruppen sker i samverkan mellan Föreningen Balans Örebro län och Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län.

Anmälan senast 9 september