Hälsa & välbefinnande

För dig med depression, utmattnings-depression, dystymi och eller bipolär sjukdom.

Självhjälpsgruppen är sammansatt av individer som förstår och delar varandras sammanhang. Att mötas i denna form bidrar ofta till förbättring
av den sociala känslan. Många upplever ett förbättrat allmäntillstånd och välbefinnande vilket verkar förebyggande på en negativ sjukdomsutveckling.

Ledarna har egen erfarenhet och är utbildade i Balansmodellen. Tystnadslöftet i gruppen ger trygghet och skapar respekt för varandra.

Självhjälpsgruppen sker i samverkan mellan Föreningen Balans Örebro län och Studieförbundet Vuxenskolan Örebro län.

Självhjälpsgruppen är för dig som tidigare inte har deltagit i Balansmodellen.

Pris:
Balansmedlem - kostnadsfri
Övriga - 200 kronor