Djur, natur & miljö

Kursdeltagare kan vara biodlare som har bigård med några bisamhällen, en del erfarenhet i biodling och vill lära sig att odla drottningar.
• Deltagare ska lära sig att odla drottningar genom att använda NC-ram för att få larver, ”starter” (Snabbkokare), att påbörja drottningcellbygge, skattlåda att bygga och mogna drottningceller och ”Apidea” parningslådor för att para drottningar.

Kursen genomförs genom att:
• Kursledaren visar praktiskt i sin bigård hur man genomför varje moment.
• Nästa dag ska kursdeltagarna upprepa samma moment i sin egen bigård.
• När kursen avslutas ska varje deltagare ha några drottningar som denne har odlat själv.

För att delta i kursen behöver man ha tillgång till:
• NC Ram
• Starter (Snabbkokare)
• Odlingsram
• Några stycken ”Apidea ” parningslådor
• Markeringspenna (grön 2019) för att märka drottningar
• Några försändningsburar för att bura drottningar

Onsdag: 2019-05-08 kl 17. 00 – 19.00
Första träffen, presentation, utdelning av plan och program, teori om drottningodling, val av odlingsbisamhällen, börja drivfodra odlingsbisamhällen.

Onsdag: 2019-05-22 kl 17.00 – 19.00
Bura drottning i NC- ram, förbereda odlingsram och stoppa den i odlingsbisamhälle för att rensas.

Torsdag: 2019-05-23 kl 18.00 – 19.00
Släppa ut drottning ur NC-ram.

Söndag: 2019-05-26 kl 11.00 – 16.00
Förbereda ”Starter ” (Snabbkokare), plantera larver i odlingsram, stoppa odlingsram i (”Starter”), snabbkokare.

Måndag: 2019-05-27 kl 17.00 – 18.00
Överföra odlingsram från snabbkokare till odlingsbisamhälle.

Fredag: 2019-05-31 kl 16.00 – 18.00
Bura viseceller, förbereda parningslådor.

Onsdag: 2019-06-05 kl 17.00 – 19.00
Befolka parningslådor.

Onsdag: 2019-06-22 kl 12.00 – 14.00
Kontroll av parning, plocka och märka drottningar, slut kaffe.

OBSERVERA: Max 6 deltagare.

Kursledare: Pasaga Ramic, 073-904 13 87, pasaga.ramic@gmail.com
Kjell Isacson, 0705-21 40 90, kjell@golstavik.se