Djur, natur & miljö

Kursdeltagare kan vara biodlare som har bigård med några bisamhällen, en del erfarenhet i biodling och vill lära sig att odla drottningar.

• Deltagare ska lära sig att odla drottningar genom att använda NC-ram för att få larver, ”starter” (snabbkokare), att påbörja drottningcellbygge, skattlåda att bygga och mogna drottningceller och ”Apidea” parningslådor för att para drottningar.

Kursen genomförs genom att:
• Kursledaren visar praktiskt i sin bigård hur man genomför varje moment.
• Nästa dag ska kursdeltagarna upprepa samma moment i sin egen bigård.
• När kursen avslutas ska varje deltagare ha några drottningar som denne har odlat själv.

För att delta i kursen behöver man ha tillgång till:
• NC Ram
• Starter (Snabbkokare)
• Odlingsram
• Några stycken ”Apidea” parningslådor
• Markeringspenna för att märka drottningar
• Några försändningsburar för att bura drottningar

Material
Drottningodling för vanligt folk - Ulf Gröhn.

Max 3 deltagare.

Kursledare: Pasaga Ramic, 073-904 13 87

Kursen tillhandahålls av Örebro Biodlareförening i samarbete med SV Örebro län.