Djur, natur & miljö

Biodling för nybörjare i Hallsberg VT 2020
LÄR DIG BIODLINGENS GRUNDER

Är du nyfiken på bin? Vill du lära dig grunderna för att bli biodlare? Vill du lära dig grunderna att utvinna egen honung?

Under den här kursen får du grundläggande kunskaper för att starta en
biodling. Vi kommer bland annat att prata om hur ett bisamhälle
fungerar, biodlarens utrustning, bihälsa, hur man startar ett bisamhälle,
avläggarbildning, drottningodling och honung.

Visste du att:
• Bin spelar en viktig roll för vår matproduktion
• Honungsbiet producerar livsmedel som äts av människor
• Det finns omkring 20 000 olika biarter?

Program för Hallsberg Kumla BF`s nybörjar kurs i biodling 2020.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Västra Storgatan 33 Hallsberg.
Kursledare: Johan Ingjald & Peter Tesell.
Start vid minst 10 st. deltagare, max 16 st.
Kursen görs på Torsdagar kl. 18:30 - 20:45.
Kurs litteratur: ”Mina första år som biodlare” och ”Min biodling” som beställs genom Studieförbundet Vuxenskolan.
Ändringar i programmet kan ske p.g.a. väder och vind.
I kursen så blir det mycket tid till frågor och givetvis ingår kaffe m.m.

Torsdagen 9/4 är det ingen kurs p.g.a. Påsk helg. 20/5 är en Onsdag p.g.a. Kristi himmelsfärds dagen på torsdagen.
Till de 4 sista gångerna krävs att ni har skyddskläder.


12/3 Vi börjar i boken ”Mina första år som biodlare” kapitel 1-2 samt diskuterar lite.
19/3 Vi fortsätter i boken med kapitel 3-4.
26/3 Vi fortsätter med kapitel 5-6.
2/4 Vi fortsätter med kapitel 7-8.
16/4 Vi fortsätter med kapitel 9-10.
23/4 Åker vi hem till Johan Ingjald och går igenom olika driftssystem.

Följande datum kan vi lägga om programmet p.g.a. väder och vind m.m.

30/4 Går vi igenom ett bisamhälle och tittar på olika bin, ägg, larver (vår genomgång).
7/5 Är vi och tittar i kuporna igen och diskuterar (utökning av lådor).
14/5 Är vi i kuporna och eventuellt gör avläggare, larvar drottningar.
20/5 Är vi och tittar i kupor, Avslutning!