Biodling- Säker honung VT 18

Biodling- Säker honung VT 18

Djur, natur & jakt

Vill du lära dig mer om honung?
Anmäl dig till Säker honung så lär du dig vad som gäller när vi skattar, hanterar och säljer honung. Vad säger lagen? Honungsprovning, Livsmedelsverket föreskrifter med mera.
Kursar gör vi vid tre tillfällen. Med start lördagen den 21 april och tre lördagar klockan 10:00 – 12:00.

Platsen är bigården i Ervalla.
Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolans hemsida eller via orebrolan@sv.se tel 019-611 94 80