Pedagogik

Välkommen till SV Örebro läns cirkelledarutbildning grund - distans!

Utbildningen riktar sig till dig som är ny cirkelledare eller har arbetat ett tag men saknar vår grundutbildning.

FÖRKUNSKAPER
Förkunskaper krävs inga, men du har genomgått en Introduktion - antingen via vår webbutbildning som du får i samband med anmälan eller tillsammans med den verksamhetsutvecklare som ansvarar för din studiecirkel.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG
Grundutbildningen är en kvalitetsstämpling av alla våra cirkelledare och är gemensam för alla studieförbund. Nedan ser du de olika delarna som vi går igenom:
- Folkbildning och vårt folkbildningsuppdrag.
- Vår värdegrund, vision och verksamhet.
- Cirkelns pedagogik, planering och upplägg samt möjlighet till digitala studiecirklar.
- Gruppdynamik, ledarroll, delaktighet i gruppen och förebyggande av konflikter.

Vi erbjuder en digital utbildning vilket innebär att du gör den själv hemma vid din dator, en dag och tidpunkt som passar dig. Utbildningen består av text, bild och video och du klickar dig fram sida för sida i din egen takt. Vi uppmanar dig att föra anteckningar kring de reflektions- och samtalsfrågor som finns i utbildningen. Efter att du har gjort den digitala cirkelledarutbildningen på egen hand kommer du att delta vid en digital uppföljningsträff. Tillsammans med andra ledare sker samtal kring reflektionsfrågorna i utbildningen.

UPPFÖLJNINGSTRÄFFEN TORSDAG 26 AUGUSTI 10:00-11:30
Vi använder oss av Zoom. Möteslänk skickas ut ett par dagar innan.

BRA ATT VETA
I samband med din anmälan skickas länkar till introduktionen och webbutbildningen till din e-post. Efter genomförd utbildning och uppföljningsträff får du ett intyg på att du har deltagit i vår utbildning.

LEDARE
Maria Östby, verksamhetsutvecklare på SV.

ANMÄLAN
Du anmäler dig direkt här på hemsidan, senast 20 AUGUSTI.
(knappen märkt "ANMÄLAN").

För mer information kontakta:
Maria Östby
Mail: maria.ostby@sv.se