Pedagogik

Välkommen till SV Örebro läns cirkelledarutbildning grund - utomhus

Utbildningen riktar sig till dig som är ny cirkelledare eller har arbetat ett tag men saknar vår grundutbildning.

FÖRKUNSKAPER
Förkunskaper krävs inga, men du har genomgått en Introduktion - antingen via vår webbutbildning som du får i samband med anmälan eller tillsammans med den verksamhetsutvecklare som ansvarar för dina studiecirklar.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG
Grundutbildningen är en kvalitetsstämpling av alla våra cirkelledare och är gemensam för alla studieförbund. Nedan ser du de olika delarna som vi går igenom:
- Folkbildning och vårt folkbildningsuppdrag.
- Vår värdegrund, vision och verksamhet.
- Cirkelns pedagogik, planering och upplägg samt möjlighet till digitala studiecirklar.
- Gruppdynamik, ledarroll, delaktighet i gruppen och förebyggande av konflikter.


TISDAG 24 AUGUSTI 10:00-12:15
Vi träffas utomhus, Stadsparken i Örebro. Vi bjuder på kaffe och kaka.

LEDARE
Maria Östby, verksamhetsutvecklare SV Örebro län, cirkelledare samt utbildad cirkelledarutbildare.

ANMÄLAN
Du anmäler dig direkt här på hemsidan, senast 17 AUGUSTI
(knappen märkt "ANMÄLAN").

För mer information kontakta:
Maria Östby
Mail: maria.ostby@sv.se