Datakurs - lär dig grunderna i datahantering

Datakurs - lär dig grunderna i datahantering

Data & IT

En kurs som är i första hand för seniorer som vill lära sig hantera datorer från grunden. Du kommer att lära dig grunderna i bland annat Windows 10, olika enkla funktioner och även hitta och spara egna dokument.

Förkunskaper
Den här cirkeln riktar sig till personer som är vana att arbeta i datorer. För att kunna tillgodogöra sig innehållet bör deltagarna känna till hantering av tangentbord och mus, starta och stänga av program, söka information på internet, ta emot och skicka epost.

Utrustning.
Deltagarna bör ha tillgång till dator med operativsystemet Windows 10. Lånedatorer finns men tag gärna med egen dator.

Om studiecirkeln
Vi träffas vid fyra tillfällen. Varje kurstillfälle omfattar tre lektionstimmar på 45 minuter. Vi har temadagar där vi tar upp olika ämnen. Innehållet respektive dagar styrs av deltagarnas frågor och intresse. Förslaget nedan är en grovskiss över möjligt innehåll.