Djur, natur & miljö

Inbjudan endagskurs i biodling lördag 8 maj 2021

Kursen syftar till att ge elementära kunskaper i att sköta ett eller några få bisamhällen.

Program:

Vi går igenom de delar i boken ”Mina första år som biodlare” som handlar om bisamhällets uppbyggnad och hur det fungerar, lagar och föreskrifter, de vanligaste bisjukdomarna, material, skattning, honungshantering och invintring.

Vi går igenom ett par samhällen, tittar på ägg och yngel och lär oss hitta drottningen.

Plats: Hos Peter Tesell, Samsalagatan 38 Hallsberg

Kursledare: Johan Ingjald och Peter Tesell.

Kursen hålls lördag 8 maj kl. 10:00-16:00

Reservdagar (vid dåligt väder 8 maj): torsdag 13 maj eller lördag 15 maj.

Kurslitteratur: ”Mina första år som biodlare” och ”Min biodling” som beställs genom Studieförbundet Vuxenskolan.

Kursavgift är 1000 kr.
kurslitteratur: 350 kr.

I kursen blir det mycket tid till frågor och givetvis ingår kaffe smörgås.

Det krävs att ni har egna skyddskläder.