Språk

Vill du lära dig engelska?

Vi tar emot anmälningar löpande.
Vid anmälan kontaktar vi er för att hjälpa till med nivåbedömning.

Tisdagar: Kumla 10:00, 12:00, 14:00
Onsdag: Örebro 10:00, 12:00, 14:00
Torsdag: Örebro 10:00, 12:00, 14:00

För mer Information: 019-611 94 80