Hälsa & välbefinnande

Hur och varför skapas stress, rädslor och skuldkänslor hos oss människor? Hur hanterar vi våra upplevelser och reaktioner?

Cecilia Ekman har samlat sina erfarenheter och reflektioner kring människans existens och vårt agerande i sin bok Det sanna ljuset i tillvaron – om existentiell balans och välbefinnande. En bok som bjuder in till samtal och reflektion.

Nu startar en studiecirkel kring existentiella frågor. Samtalet leds av Cecilia, utbildad beteendevetare och föreläsare.

Studiecirkeln består av 5 träffar där du bland annat ges möjlighet att reflektera kring drömmar, om att älska dig själv, våra rädslor och motgångar och om framtid och lekfullhet.

Sista dag för anmälan 29 januari.