Hälsa & välbefinnande

Den moderna människan har allt mer hamnat i ett obalanserat tillstånd där rädsla, stress, materialism och skuld tar plats i våra liv.

Cecilia Ekman har samlat sina erfarenheter och sina reflektioner kring människans existens och vårt agerande i sin bok "Det sanna ljuset i tillvaron – om existentiell balans och välbefinnande".

Nu startar en studiecirkel som leds av Cecilia. Hon är utbildad beteendevetare och ambassadör i föreningen Hjärnkoll.

Studiecirkeln består av 8 träffar där du bland annat ges möjlighet att reflektera kring drömmar, om att älska dig själv, våra rädslor och motgångar och om framtid och lekfullhet.