Funktionsnedsättning

Har du en funktionsnedsättning och planerar att bli förälder eller är du redan förälder? Vill du träffa andra i liknande situation?

I början av februari startar en ny föräldragrupp för personer som har en funktionsnedsättning. Vid träffarna får gruppen möjlighet att gemensamt hitta lösningar på problem som kan uppstå i vardagen. Vi delar kunskap och erfarenheter och undersöker olika stöd och kontakter som finns kring LSS och SoL. Vid det första tillfället planerar gruppen gemensamt hur ofta vi ska ses fortsättningsvis.

LEDARE MED ERFARENHET
Gruppen leds av Anders Karlsson, pappa till tre barn och med minskad rörelseförmåga orsakad av medfödd cerebral pares (CP).

För frågor, kontakta ledaren direkt
anderskarlsson68@gmail.com alt telefon 070-210 17 89

Bild:pixabay