Beteendevetenskap, Språk

Föräldrautbildning på arabiska

En föräldragrupp har 10–15 deltagare och träffas 5 gånger. I gruppen pratar man om hur det är att vara en familj i Sverige. Vilka rättigheter och skyldigheter har man som förälder? Hur skiljer det sig från familjelivet i hemlandet?

FEM TRÄFFAR, FEM TEMAN
Träffarna utgår från fem övergripande teman och deltagarnas tankar och frågor formar innehållet i kombination med forskning och Barnkonventionen.

För mer information och anmälan är du välkommen att kontakta

SHAHLA OJAGH
Verksamhetsutvecklare, integration
shahla.ojagh@sv.se
070-855 61 85